Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Algemeen

 • Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Polyplex Kunststoffen bv (verder steeds genoemd als Polyplex) betreffende de verkoop en levering van kunststof platen, lichtkoepels, halve bollen en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
 • Een exemplaar van deze voorwaarden mag u kopiëren via onze website.
 • Polyplex behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

Artikel 2: Offerte/bestellen

 • Alle offertes van Polyplex in welke vorm dan ook, zijn steeds vrijblijvend tenzij anders is overeengekomen.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor een juiste opgave van afmetingen.
 • De klant dient rekening te houden met tolerantie van het kunststof plaatmateriaal:het krimpen en uitzetten.

 

Artikel 3: Overeenkomsten

 • De overeenkomst tussen klant en Polyplex komt definitief tot stand na acceptatie van Polyplex van een opdracht per e-mail of bij een bestelling via onze webshop.
 • Afspraken welke schriftelijk, mondeling, of digitaal tot stand komen zijn bindend.
 • Een bestelling via de e-mail of onze webshop is bindend en kan niet worden geannuleerd. Wat wij leveren is maatwerk en daardoor niet te annuleren.

 

Artikel 4: Bezorgen van goederen

 • Polyplex is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. Dit zal altijd in overleg plaatsvinden.
 • Tijdens het productie- en logistieke proces kan er vertraging ontstaan voor de levering aan de klant. Opgegeven leverdata zijn daarom altijd onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Polyplex zal haar uiterste best doen om eventuele verschuivingen tijdig te melden. Helaas zal dit niet altijd lukken, omdat Polyplex hierbij afhankelijk is van tijdige en accurate informatie en of levering van derden. Het niet kunnen leveren op de opgegeven datum kan nooit reden zijn om de overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 5: Betaling en prijzen

 • Bestelling met betalingsverplichting.
 • Bestellingen kunnen niet geannuleerd worden, omdat wij maatwerk leveren.
 • Bij de genoemde prijzen zal Polyplex duidelijk aangeven of inclusief of exclusief BTW is.
 • Wijze van betaling: IDEAL, overschrijving, PayPal,
 • De verzendkosten gelden voor bezorging in heel Nederland.

 

Artikel 6: Transport risico

  • Zichtbare schade aan de verpakking van het product direct melden aan de bezorger. Altijd product meteen uitpakken en bij schade aan het product dit z.s.m, (maar zeker binnen 24 uur) melden aan Polyplex per e-mail. (info@polyplex.nl) Zend een duidelijke foto van het beschadigde product mee. Wij zullen het bekijken en z.s.m. contact met u opnemen.

Beschadigd product dat reeds geplaatst of verwerkt is, wordt door Polyplex niet retour genomen en vergoed!

 

 

 

Artikel 7: Aflevering

   • Het afleveradres dient bereikbaar te zijn voor bestelbus of vrachtwagen en er dient voldoende ruimte te zijn om te lossen.
   • Het product wordt in principe los geleverd, tot aan de voordeur.

 

Artikel 8: Garantie

Polyplex voorziet een 10-jarige waarborg voor plexiglas platen, of producten hier van gemaakt, voor de minimale lichtdoorlating en mechanische eigenschappen. De waarborg: Er wordt geen waarborg gegeven voor materiaal dat werd blootgesteld aan corrosieve materialen of omgevingen.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

   • Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Polyplex in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Polyplex niet aansprakelijk zijn, behoudens de schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Polyplex.
   • De klant vrijwaart Polyplex te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
   • De klant vrijwaart Polyplex te dezer zake tegen alle aanspraken die te maken hebben met het verkeerd of ondeskundig inmeten, bestellen of monteren door de klant of door derden die de klant heeft aangesteld of ingehuurd.
   • Polyplex is niet aansprakelijk voor de keuze van een bepaald product dat de klant maakt.
   • Polyplex is niet aansprakelijk voor de eventuele ontstane schade door het gebruik van producten die niet bij Polyplex gekocht zijn.
   • De aansprakelijkheid van Polyplex blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Polyplex de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.

 

Artikel 10: Overige bepalingen

   • Op alle overeenkomsten van Polyplex is het Nederlands recht van toepassing.
   • In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

Sluit Menu